۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آمریکا در رأس مستکبران عالم

آمریکا در رأس مستکبران عالم

آمریکا در راس مستکبران عالم است؛ آمریکا با حربه دفاع از حقوق بشر علیه ایران قطعنامه صادر می کنند اما مردم ما این ترفندها را شناخته اند.